Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af og blandt medlemmerne og består af 5-7 personer. Bestyrelsen har suppleret sig ved 2 ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Valgt ved generalforsamling 19. april 2017 til bestyrelsen er:

  • Anita Hoffer, formand
  • Bolette Maqe Nielsen, næstformand
  • Dora Drechsel
  • Irene Jeppson
  • Aviaq Brandt
  • Karsten Klausen
  • Betina Præstiin

Ekspertmedlemmer: Anne Mette Christensen, CSR ekspert. Thomas Trier, Nordic Law Group.

Medlemmer af bestyrelsen har oplyst deres interesser. Læs Register of Interests of Members of the International Board of Directors. Gudelines

Se oplysninger for: Anita HofferDora Drechsel,  Bolette Maqe Nielsen, Irene Jeppson, Karsten Lyberth-Klausen, Aviaq BrandtBetina Præstiin,

Læs ekspertmedlemmernes underskrevne Register of Interests: Anne Mette ChristiansenThomas Trier Hansen

Læs Transparency International Greenlands ansattes underskrevne Register of Interests: Bodil KarlshøjMarianne Lykke Thomsen

 

Bestyrelsen har nedsat en etisk komite. Se forretningsorden for komiteen her: Forretningsorden for Etisk Komite