Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af og blandt medlemmerne og består af 5-7 personer. Bestyrelsen har suppleret sig ved 2 ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Valgt ved generalforsamling 30. april 2018 til bestyrelsen er:

  • Anita Hoffer, formand
  • Naaja H. Nathanielsen, næstformand
  • Dora Drechsel
  • Aviaq Brandt
  • Birita i Dali
  • Melissa Geisler Krogsgaard
  • Bolette Maqe Nielsen
  • Betina Præstiin, suppleant
  • Birtha Bianco, suppleant

Ekspertmedlemmer: Anne Mette Christensen, CSR ekspert. Thomas Trier, Advokatfirmaet Trier Law ApS.

Medlemmer af bestyrelsen har oplyst deres interesser. Læs Register of Interests of Members of the International Board of Directors. Gudelines

Se oplysninger for: Anita HofferNaaja H. Nathanielsen,Aviaq BrandtDora DrechselBolette Maqe NielsenMelissa Geisler KrogsgaardBirita i DaliBetina Præstiin

Læs ekspertmedlemmernes underskrevne Register of Interests: Anne Mette ChristiansenThomas-Trier-Hansen

Læs Transparency International Greenlands ansattes underskrevne Register of Interests: Bodil Karlshøj, Iben Ellersgaard

 

Bestyrelsen har nedsat en etisk komite. Se forretningsorden for komiteen her: Forretningsorden for Etisk Komite