Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af og blandt medlemmerne og består af 5-7 personer. Bestyrelsen har suppleret sig ved 2 ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Valgt ved generalforsamling 28. maj 2020 til bestyrelsen er:

  • Birita i Dali, formand
  • Anita Hoffer, næstformand
  • Dora Drechsel
  • Sara Olsvig
  • Klaus Kuch Jensen
  • Karen Heilmann Lennert
  • Anja Rindom Brødersgaard
  • Naaja H. Nathanielsen, suppleant
  • Christian P. Jerimiassen, suppleant

Ekspertmedlemmer: Anne Mette Christensen, CSR ekspert. Thomas Trier, Advokatfirmaet Trier Law ApS.

Medlemmer af bestyrelsen har oplyst deres interesser. Læs Coc og RoI for TIG bestyrelse og stab

Se oplysninger for: Coc og RoI. Anita Hoffer, Coc og RoI Naaja Nathanielsen, CoC og RoI Dora Drechsel, , CoC og RoI Birita i Dali, CoC Sara Olsvig RoI Sara Olsvig,

Læs ekspertmedlemmernes underskrevne Register of Interests: CoC og RoI Anne Mette E. Christiansen, CoC Thomas Trier Hansen RoI Thomas-Trier-Hansen

Læs Transparency International Greenlands ansattes underskrevne Code of Conduct og Register of Interest: CoC og RoI Bodil Karlshøj

 

Bestyrelsen har nedsat en etisk komite. Se forretningsorden for komiteen her: Forretningsorden for Etisk Komite