Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af og blandt medlemmerne og består af 5-7 personer. Bestyrelsen har suppleret sig ved 2 ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Valgt ved generalforsamling 28. april 2021 til bestyrelsen er:

  • Birita i Dali, formand
  • Anita Hoffer,
  • Karen Heilmann Lennert
  • Anja Rindom Bøndergaard
  • Christian P. Jerimiassen

Ekspertmedlemmer: Anne Mette Christensen, CSR ekspert. Thomas Trier, Advokatfirmaet Trier Law ApS.

Medlemmer af bestyrelsen har oplyst deres interesser. Læs Coc og RoI for TIG bestyrelse og stab

Se oplysninger for: Birita i Dali, Anita Hoffer, Anja Rindom Bøndergaard , CoC og RoI Birita i Dali, Karen H. Lennert, Christian P. Jerimiassen,

Læs ekspertmedlemmernes underskrevne Register of Interests: Anne Mette E Christiansen, CoC Thomas Trier Hansen RoI Thomas-Trier-Hansen

Læs Transparency International Greenlands ansattes underskrevne Code of Conduct og Register of Interest: Code of Conduct. Bodil Karlshøj

 

Bestyrelsen har nedsat en etisk komite. Se forretningsorden for komiteen her: Forretningsorden for Etisk Komite

 

Bestyrelsens strategi for 2021-2025 kan læses her: TIG_Strategi 20-25