Pressemeddelelse

Samfundet har brug for whistleblowere Inatsisartut førstebehandler den 20. oktober et meget vigtigt beslutningsforslag om, at der skal udarbejdes en lov der skal beskytte whistleblowere. Transparency International Greenland opfordrer alle partier i Inatsisartut til at bakke op om forslaget. I Grønland har vi en forholdsmæssig stor offentlig forvaltning, ikke alene i Nuuk med Selvstyrets departementer […]

Pressemeddelelse om bestyrelser

Bestyrelser i offentligt ejede selskaber Transparency International Greenland (TIG) konstaterer, at der er sket udskiftning af formænd og bestyrelsesmedlemmer i flere af selvstyrets aktieselskaber. Dette er igen sket uden at offentligheden har fået indblik i, hvorfor den ene skal ud og en anden ind. Den manglende transparens er skadelig for troværdigheden. Tænk hvis en pressemeddelelse […]

Generalforsamling afholdes 30. marts

Transparency international Greenland indbyder nuværende og potentielle medlemmer og til debatmøde og efterfølgende Generalforsamling onsdag 30. marts 2022. Møderne afholdes på Jens Kreutzmannip Aqq. 4A, 1 sal. Tilmelding sker via mail til [email protected] senest 28. marts.   Debatmøde afholdes kl. 16 – 16.50 Debat-arrangement om Sextortion- udnyttelse af magtposition til at udøve grænseoverskridende handling. Sker […]

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de Selvstyreejede selskaber

Pressemeddelelse 29. juni 2021 Transparency International Greenland efterlyser åbenhed i forhold til udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de selvstyreejede selskaber. Manglende åbenhed er problematisk, fordi det giver grobund for spekulationer om urent trav i processen. Gennemsigtighed er det bedste middel mod magtmisbrug og nepotisme, og derfor ønsker vi mest mulig åbenhed i udpegning af bestyrelsesmedlemmer. TIG […]

Generalforsamling afholdes 28. april

Transparency international Greenland indbyder nuværende og potentielle medlemmer til debatmøde og efterfølgende Generalforsamling. Katuaq Lille sal onsdag 28. april 2021.   Debatmøde om Global Corruption Barometer kl. 16 – 16.45  Transparency International Greenland offentliggjorde for nyligt en ny undersøgelse, der viser befolkningens opfattelse af magtmisbrug i Grønland. Undersøgelsen har fået stort mediedække, og vi vil til mødet drøfte nogle resultater, som ikke har […]

Valg 2021 til Inatsisartut og kommunalbestyrelser – spørgsmål til kandidater

Pressemeddelelse Transparency International Greenland ønsker at bidrage til demokratiet, både lokalt og nationalt , ved at synliggøre kandidaternes integritet og forslag til bekæmpelse af korruption. Partierne har i dag modtaget fire spørgsmål til  de opstillede kandidater om tillid, inhabilitet, magtmisbrug og transparens. Transpareny International Greenland har fået udarbejdet en undersøgelse om befolkningens opfattelse og holdning […]

Global Corruption Barometer 2020

Transparency International Greenland har fået lavet en undersøgelse af, hvordan magtmisbrug opleves og opfattes af befolkningen her i landet. Det er en repræsentativ undersøgelse, da over 700 deltagere har været med i undersøgelsen. Undersøgelsen er en del af Global Corruption Barometer, en global undersøgelse af holdningen til korruption verden rundt. TIG_CorruptionBarometer 2020  

Pressemeddelelse om Whistleblowing

Vi skal sørge for bedre muligheder for at være whistleblower i Grønland  Den 23. juni er det World Whistleblowers Day, og Transparency International Greenland ønsker at markere dagen ved at sætte fokus på whistlebloweres vigtige rolle i samfundet. De gør nemlig en forskel og er med til at bekæmpe korruption og underslæb ved at synliggøre kritisable […]

Pressemeddelelse

Transparency International Greenland får ny formand og bestyrelse   Torsdag den 28. maj 2020 holdt Transparency International Greenland –TIG – sin årlige generalforsamling og valgte Birita í Dali som ny formand. Hun afløser Anita Hoffer, som har været formand siden 2014, og som nu fortsætter som næstformand. Anita Hoffer var med til at stifte foreningen tilbage […]

Generalforsamling afholdes 28. maj 2020

Transparency International Greenland indbyder medlemmer til medlemsmøde og efterfølgende generalforsamling i Lille Sal i Katuaq 28. maj 2020. På grund af Covid-19 og myndighedernes anbefalinger om forsamling kan der maksimalt være 40 personer. Hurtig tilmelding anbefales derfor til begge arrangementer. Tilmelding sker via mail til [email protected] senest 26. maj.   Medlemsmøde afholdes kl. 16 – 16.45  […]