Transparency International Greenland anbefaler maksimal åbenhed omkring de offentligt ejede selskaber

Baggrund Det er ved at være sæson for de årlige generalforsamlinger i de selvstyre ejede selskaber. I den forbindelse ser Transparency International Greenland (TIG) det relevant at kommentere de udfordringer vi ser, herunder gennemsigtighed omkring honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Vi fremlægger her vore refleksioner og anbefalinger til hvad man som virksomhedsejer i de offentligt ejede selskaber […]

Corruption Perceptions Index 2018

Pressemeddelelse fra Transparency International Greenland (TIG) Corruption Perceptions Index Hvor korrupt opfattes verdens lande? Transparency International giver svaret! Transparency International offentliggjorde i nat for 24. gang sit Corruption Perceptions Index. Grønland er desværre ikke med på listen over sammenlignelige lande. Corruption Perceptions Index giver svar på spørgsmål som: I hvilke af verdens lande er der […]

Det tavse demokrati

Transparency International Greenland afholder i samarbejde med Grønlands Erhverv og Nunatsinni Advokatit, konference den 27. november i Katuaq fra 16.30 til 20.00. Arrangementet byder på tre forelæsninger, som vil omhandle den samfundsmæssige betydning af deltagelse i den offentlige debat samt ret og pligt til at fremføre sin faglige viden i et lille samfund som det […]

Annual Membership Meeting og International Antikorruptions Konference 2018

PRESSEMEDDELELSE november 2018 En delegation fra den frivilligt arbejdende bestyrelse og sekretariatet fra Transparency International Greenland (TIG) deltog i sidste uge i Transparency International’s årlige medlemsmøde (AMM) og i den internationale anti-korruptionskonference IACC, som foregik i København med deltagelse af 1800 repræsentanter fra civilsamfund, regeringer, multilaterale agenturer og privatsektoren i 144 lande. Ved IACC-konferencen havde […]

Pressemeddelelse

Globale forpligtigelser og konkrete handlinger nødvendige for at lykkes med verdensmål Onsdag den 15. august afholdt CSR Greenland i samarbejde med Grønlands Erhverv og Transparency International Greenland en konference om hvordan Grønlandske virksomheder og civilsamfundet i tæt forening kan arbejde med og implementere Verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene består af 17 punkter der til sammen […]

HVAD ER FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en ambitiøs udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, […]

Ny bestyrelse

Transparency International Greenland har afholdt ordinær generalforsamling. Anita Hoffer blev genvalgt som formand. Ny næstformand er Naaja H. Nathanielsen. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Aviaq Brandt, Dora Drechsel, Melissa Geisler Krogsgaard, Bolette Maqe Nielsen og Birita í Dali. Suppleanter til bestyrelsen: Betina Præstiin og Birtha Bianco. 4. maj 2018:  Bestyrelsen vil som den første handling opfordre til, at den nye […]

Vælgermøde – qinersisartunik ataatsimiititsineq

EN FREMTID UDEN KORRUPTION Vælgermøde i Katuaq, 15 april kl. 14.00 – 16.00 Transparency International Greenland har inviteret partierne til at komme og dele deres visioner og konkrete forslag til indsatser der kan sikre transparens i beslutningsprocesser og friholde vort land fra korruption. Mødet tolkes simultant. I pausen vil der være kaffe og kage til […]